Henrik Pontoppidan til Johanne Krause
Sendt fra Hillerød. 28. oktober 1905

Skrædderregning

Hillerød
28d Oktb 1905

Kære Johanne!

I Anledning af Hans' Fødselsdag sender jeg dig den Pengeseddel, han plejede at få ved den Lejlighed. Du kan da indbilde dig, at det er ham, der har givet dig den. Jeg tænker mig, at du kan have et eller andet lille Ønske, som den kan opfylde.

Tak for Brev. Hans' Billede sender jeg hermed tilbage. Hils Moder og hav det begge godt.

Din hengivne
Fader.

Sig til Moder, at Hans' Skrædderregning skal jeg nok betale; men jeg fradrager først Beløbet senere, når det andet er afgjort.