Henrik Pontoppidan til Anker Kirkeby
30. januar 1920

et glædesløst Slid for Brødet

30.1.20

Kære Hr. Anker Kirkeby!

Jeg takker Dem ret for den venlige Tilsendelse af Deres smukke Bog om "Politikens" store og gode Handlinger1. Den har jo helt Karakteren af en Kærlighedshymne, en Lovsang til den elskede Genstand, og da jeg selv engang har hørt til den Skønnes Bejlere, har jeg ikke svært ved at forstå Deres Følelser, om jeg end måske nu, som alle gamle Elskere, mere har fået Blik for hendes Lyder end for hendes Dyder. Der var en Tid, da jeg 2 havde min daglige Gang i "Politikens" Forhus og samtidig adskillige Pseudonymer løbende på Bagtrappen. Det står nu for mig som en ond Tid2, fordi det var et glædesløst Slid for Brødet, og Erindringen herom er måske en af Grundene til, at jeg alligevel ikke helt forstår Deres Glæde ved og Stolthed over Journalistens Virksomhed og med en vis Skyhed går udenom ethvert Redaktionslokale.

Modtag en venlig Hilsen og en fornyet Tak fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Politikens Billedbog, 1920. tilbage
[2] en ond Tid: HP må hentyde til perioden 24.11.1887-28.7.1889 hvor Skjerbæks bibliografi dog i alt kun har fanget 26 bidrag under navn og især diverse mærker. Man kunne tænke sig at der var flere end vi indtil nu har fundet (jf. "daglig"), hovedsagelig via honorarprotokollerne. Eller man kunne tænke sig at HP med digterens ret overdriver. tilbage