Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. december 1932

tog ham for Trafikassistent


14 Decb 32.
Charlottenlund.

Kære Frk. Eli Kinck!

Det er helt uhyggeligt, som Tiden smuldrer bort mellem Hænderne på en, når man bliver gammel. Vi nærmer os Jul, og endnu har jeg ikke fået sagt Dem Tak for de elskværdige Hilsner1, jeg i Årets Løb har modtaget fra Dem, nu sidst Deres Fars store, efterladte Afhandling i Edda. Hvor trist, at han ikke selv oplevede at se dette vægtige Ungdoms-Arbejde2 trykt! Helst 2 skulde det naturligvis være sket for længe siden. Det vilde have introduceret Deres Far og vakt Respekt for ham på Steder, hvor han først langsomt vandt Anerkendelse og Forståelse som noget andet og mere end hanssin Samtids Yndlings-Skribenter hos det store Publikum. Jeg véd En3, der vildledt af Titlen på en af hans første Bøger "Mellem Togene"4 antog ham for Trafikassistent og derfor ikke var stærkt forhippet på at stifte Bekendtskab med hans Forfatterskab.

De bedste Ønsker for Dem og Deres Søster i det kommende År!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hilsner: kendes ikke. tilbage
[2] Ungdoms-Arbejde: afhandlingen "Edda og Ballade" fra 1892, som blev først blev trykt i 1932 i det nordiske litteraturhistoriske tidsskrift Edda hvor den fylder 150 store sider. tilbage
[3] : En: jf. brev til Dina Lea af 2.2.1930. tilbage
[4] Mellem Togene: drama, 1898. tilbage