Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. december 1931

en lille Samling "Randgloser"


13 Decb 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. Eli Kinck!

Vi nærmer os Jul, så det er virkelig nu på Tide, at jeg får takket Dem, fordi De så venligt erindrede min Fødselsdag i Sommer. At det har varet så længe dermed, har flere Grunde, bl.a. den, at jeg i Sommer omgikkes med Tanken om at få udgivet en lille Samling "Randgloser", som jeg så vilde sende Dem samtidig. Imidlertid, da Efteråret 2 kom, og Bogfloden daglig voksede, tabte jeg Lysten til at forøge den, om også blot med en lille Dråbe. Og nu ligger Manuskriptet i min Pult og venter på Ebbetid. Så har jeg forresten været sengeliggende det meste af Året på Grund af et brækket Ben, som jeg endnu har lidt Besvær med. Den Slags skaber jo i min Alder også Ulyst til at være med i den store Trængsel.

Men vær nu hjertelig hilset indtil videre. Jeg sender både Dem og Deres Søster min[e] bedste Ønsker.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.