Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. november 1929

mine gamle Breve haster ikke


14.11.29
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Frk. Eli Kinck!

Hjertelig Tak for Deres Brev1 forleden og for Deres Fars nye Bog, som jeg har modtaget netop nu. Det skal være godt at høre hans Røst endnu en Gang. Der var ingen anden her i Norden, jeg i den sidste Menneskealder hørte på med større Glæde og Udbytte. Siden hans Død, og efter at nu også hans Beundrer og tidligere Discipel Johannes Thrap-Meyer er gået bort, er min Forbindelse med ny-norsk Digtning bristet. Men sådan går det jo i den ældre Alder med mange Forhold, der en Gang syntes uopløselige. – Der kan 2 altså lykkeligvis ventes andre af Deres Fars efterladte Arbejder udgivne ad Åre. At der også foreligger en "folkelig Komedie" har jeg aldrig vidst. Derimod har jeg hørt, at der skal være udkommen et større Samlerværk om Deres Far og hans Arbejder. Det synes at være ganske ukendt hernede, i hvert Fald har jeg intet Sted set det omtalt.

At De ikke har haft Tid tilovers til at fremfinde mine gamle Breve til Deres Far, skal ikke bekymre Dem. Det haster slet ikke. De har så meget andet at tage Vare på, som er vigtigere, – og jeg kender af Erfaring, hvilket nerveopslidende Arbejde Sortering af Breve er.

Mine bedste Ønsker for Dem og Deres Søster!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage