Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 10. december 1929

ikke værdsat ham efter Fortjeneste


10d Decb 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk. E. Kinck!

Jeg har tilbragt nogle indholdsrige Dage med de to Bøger, De så venligt sendte mig. Fra den store Bog af Deres Far, hvori der findes flere fortræffelige Afhandlinger, har jeg gjort Afstikkere til hans egne ældre og nye Værker, når jeg trængte til at opfriske et og andet i Erindringen, og hvor meget jeg end altid har beundret ham, så ser jeg godt nu, at jeg på mange Punkter ikke har værdsat ham efter Fortjeneste. Han hører til de få Skribenter, der virkelig er et Studium værd, og som vokser, jo mere man beskæftiger 2 sig med ham. Det er da at håbe, at det må lykkes Dem at udgive alt, hvad han har efterladt sig. Et og andet kan måske synes at være hastig henkastede Indfald; men intet fra hans Hånd er betydningsløst.

Over Joh. Thrap-Meyers Bog hviler jo en tyndere Luft; navnlig i Slutningen mærker man de aftagende Kræfter og den svækkede Interesse, undtagen for Døden. Men hvor er der alligevel meget fint og smukt i Bogen, f.Eks i Forholdet til den lille Tove! Også hans tidlige Død har været et stort Tab for Norge. Personlig lærte jeg ham aldrig at kende, har aldrig set ham, véd ikke en Gang rigtig, hvor og hvorledes hans urolige Liv afsluttedes; og dog havde jeg Brev fra ham få Dage, 3 før han døde.

Det gør mig så ondt at høre, at det ikke står godt til med Deres Søster. Jeg vidste ikke, at det var noget så alvorligt.

Jeg sender Dem begge mine bedste Hilsner, og dertil en hjertelig Tak for Bøgerne og al anden Venlighed i Årets Løb.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.