Henrik Pontoppidan til Eli Kinck
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 23. maj 1929

to Tusinde Breve


23.5.29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Frk Eli Kinck.

Endelig har jeg fået samlet og ordnet Deres Fars Breve til mig. Af Brevene fra de senere År mangler der sikkert ingen, hvorimod det ikke er umuligt, at der er bleven nogen borte af dem fra en tidligere Tid. Skulde sådanne senere komme til Veje, skal de blive eftersendte. Brevene skal De ikke sende mig tilbage. Jeg finder det rimeligt, at de opbevares i Oslo sammen med Deres Fars andre skriftlige Efterladenskaber. Dersom Deres Far skulde have opbevaret et eller andet Brev fra mig, vilde jeg til Gengæld naturligvis sætte Pris på ved Lejlighed at få det tilbage. – Vil De 2 tilgive mig, at jeg har smølet så længe med denne Sag; men jeg har ikke mange Kræfter, og jeg savner Hjælp. Mere end to Tusinde Breve måtte jeg eftergå og sortere for at finde Deres Fars frem.

Jeg beder Dem og Deres Søster modtage en venlig Hilsen fra

Deres ærbødige og hengivne
H. Pontoppidan.