Henrik Pontoppidan til Otto Jespersen
Sendt fra Snekkersten. 8. januar 1917

Freden næppe før til næste Jul

Snekkersten.
8 Jan. 17.

Kære Professor Jespersen!

Mange Tak for det venligt tilsendte lille Skrift, som jeg har læst med Udbytte. Det krydsede på sin Vej hertil min egen Bog1, som jeg netop havde afsendt til Dem. Jeg håber, den er kommen Dem i Hænde og ikke er bleven borte i Julepakke-Mylret, 2 hvad nemlig er√ sket med to andre Ekpl, jeg sendte samme Dag og med samme Post.

Deres sidste Opsats2 i "Tilskueren" har jeg også læst. Hvornår skal vi mon kunne meddele vore Indtryk fra den Dag, da Freden ringes ud over Verden? Det bliver vel næppe før til næste Jul.

Mange Hilsner og gode Nytårsønsker

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: Favsingholm, der udkom 20.12.1916. tilbage
[2] Opsats: Edward Carpenter: "Aldrig mere!, en Indsigelse og et Varselsråb til Europas Folk", oversat af Otto Jespersen, Tilskueren 1916. tilbage