Otto Jespersen til Henrik Pontoppidan
10. januar 1917

klarhed og skarphed

10.1.1917

Kære Henrik Pontoppidan,

Hjertelig tak for et venligt brevkort, men endnu mere for "Fausingholm". Jo, den kom rigtigt, og endda så tidligt at jeg, der strax foer i den, kunde få den læst inden juleaften, til stor misundelse for Ane Marie, der havde så travlt med juleforberedelser, at hun ikke 2 kunde begribe, og knap nok billigede, at en anden een, der lige var færdig med sine forelæsninger, havde tid til at sidde roligt og læse en god bog. Nå, siden har hun da også selv fået læst den, og nu siger vi begge en hjertelig tak til Dem, fordi De har sendt os den.

Hvad der slog mig mest ved læsningen, var den klarhed 3 og skarphed, hvormed hovedfigurerne stod for mig strax, skønt det er et helt år siden jeg sidst havde med dem at göre. Jeg har ellers en dårlig hukommelse for skikkelser i bøger jeg har læst, men når jeg her strax havde Jytte og de andre klart for mig, kan dæri kun ses et vidnesbyrd om forfatterens store kunst, hans billedskabende evne.

Til lykke med afslutningen 4 af dette store værk, som har beskæftiget Dem så længe: jeg glæder mig til snart at få tid til at repetere det hele i sammenhæng, da der jo dog er enkeltheder man först da rigtig vil se betydningen af.

Vi flytter på mandag til Hornbæk, hvor etatsråd Bentzon har lånt os sin villa, hvor vi blir til første februar. Kunde man ikke se Dem dær hos os en gang? Det vilde være meget fornöjeligt og glæde både Ane Marie og

Deres hengivne
Otto Jespersen

Mange hilsener til Deres hustru; vi håber hun har det bedre.