Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
4. maj 1940

"den jyske Bonde"

4.5.40.

Kære Niels Jeppesen!

Netop da jeg i Aftes modtog Deres Brev1, havde jeg i "Berlingske Tidende" læst en Anmeldelse af Deres sidste Digtsamling2, der stødte mig ved sin Tone. Jeg håber, De ikke lader Dem påvirke af den Slags billig Overlegenhed. Efter at have læst Deres Brev tog jeg Bogen frem igen og havde påny oprigtig Glæde af den. Det Digt "Den jydske Bonde", som De selv nævner, er langtfra det 2 eneste i Samlingen, der vil bevare sin Værdi i det lange Løb. Bogen blev mig på Jubilæumsdagen sendt med Hilsen fra "Turistforeningen for Viborg og Omegn". Jeg sender nu min Tak direkte til Dem og beder Dem bringe den videre til Foreningen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Digtsamling: Jyllands gamle Hovedstad 1440-1940, Digte, 1940. tilbage