Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. august 1940

for Tiden et Vrag


19/8 40
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Vi skriver i Dag d. 19de Avgust, og det er altså i Dag Deres Jubilæumsdag, 25 Års-Dagen for Deres Formæling med Viborg. Der er måske ikke overvættes meget at lykønske til i den Anledning; men jeg vil dog være med blandt Dagens Gratulanter og trykke Deres Hånd med gode Ønsker for Dem og Deres Hjem. Trods mange Skuffelser har De jo i hvert Fald kunnet glæde Dem ved et lykkeligt Familjeliv i disse 25 År, og det er dog mere værd end noget andet. Er det i det hele ikke vore nærmeste 2 Omgivelser, der har opretholdt os i disse sørgelige Tider?

Jeg vilde gerne have skrevet Dem et rigtigt Brev til, blandt andet for at takke Dem for Deres sidste Skrivelse1 med Beretningen om de to jyske Digterbegravelser2, de dér fortalte om. Men jeg er for Tiden et Vrag og kan dårligt holde på en Pen. Når jeg kommer til Hægterne, skal jeg lade høre fra mig igen. Tag foreløbig til Takke med disse Linjer. Min bedste Hilsen også til Deres Hustru.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skrivelse: kendes ikke. tilbage
[2] Digterbegravelser: antagelig Marie Bregendahl (død 22.7.1940) og Johs. Buchholtz (død 5.8.1940). tilbage