Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1938

ikke udenfor en Dør

30.12.38. Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Modtag Genhilsen med mine bedste Ønsker for Dem selv og Deres Familje i det kommende År. Med mig går det ikke så godt for Tiden. Den tidlige Vinter har ikke bekommet mig vel. Jeg har nu i et Par Uger næsten ikke været udenfor en Dør.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.