Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. oktober 1938

Eneboerlivet


12 Oktb. 38
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Tak for Brevet1 og for dets Følgeblade! Jeg kan altså glæde mig til et Gensyn i en nær Fremtid. De skal være velkommen her til Frokost en Dag (Klk 12½). Om Aftenen er jeg som oftest lidt træt. Dagen må De selv bestemme. Den ene Dag passer mig lige så godt som den anden. Men min Husholderske vil jo gerne vide i Forvejen, at De kommer. Tjen mig derfor i at give hende Besked, f.Eks. pr. Telefon 2 (Ordrup 2766). Nummeret står ikke i Telefonbogen, så De gør vel bedst i at skrive det op.

Jeg lever mere og mere indenfor mine egne Vægge, tvungen dertil af et svækket Helbred og især af en stadig dårligere Hørelse, der udelukker Deltagelse i al Slags Selskabelighed i større Stil. Men Eneboerlivet må man jo se at forsone sig med, når man er bleven gammel og desuden Invalid. Det kniber for mit Vedkommende, men det går.

En oprigtig Hilsen også til Deres Hustru fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brevet: NJ skrev 9.10.1938: "Hermed en lille Hilsen samt en Forespørgsel om, hvilken Dag i næste Uge 16-22. Okt. det er Dem belejligt, at jeg besøger Dem. Jeg har egentlig ikke andre Ærinder til Kbhvn, men vil gerne over at hilse paa Dem, især da jeg ikke kom i Sommerferien […] sender mine sidste Produkter. Digter og Kritiker venter jeg i Gads danske Magasin for Okt. Kronik i Viborg Stifts Folkeblad 10.9.1938: I Skjoldborgs Hus." tilbage