Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
7. april 1939

Familjens sunde Udvikling


7de April 39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Siden jeg fik Deres sidste Brev1, har jeg tænkt meget på Dem og Deres Hjem, hvorfra De altså nu har sluppet fire unge Døtre ud i Verden. Det må have været svært nok. Jeg kender jo af Erfaring, hvad det betyder for de Gamle, der bliver tilbage. Mine egne to Døtre er nu begge Bedstemødre, og den yngste af dem skal til Sommer have Sølvbryllup. Så hurtigt går det med Generationsskiftet. Det er nu mine Oldebørn, som Morgensolen 2 skinner på i begge Hjem. Jeg har kun Grund til at være tilfreds med Familjens sunde Udvikling.

Tag min Tak for Deres Brevhilsen og for de medfølgende Kroniker, som jeg havde megen Glæde af. Og en god Påske ønsker jeg Dem og alle Deres. Om fælles Venner og Bekendte vèd jeg intet at meddele. Jeg lever meget for mig selv og ser næsten ingen, fordi min Hørelse er så dårlig nu, at jeg ikke kan føre en virkelig Samtale. Der skal i hvert Fald en god Portion Tålmodighed til fra begge Sider.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage