Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. juli 1937

ikke Kræfter


26.7.37.
f.T. Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Jeg har for Tiden desværre ikke Kræfter til Brevskrivning. Jeg må foreløbig nøjes med i al Korthed at sende Dem min hjerteligste Hilsen og Tak.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.