Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. december 1936

Hexedansen

Julen 36. Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Skønt jeg vedblivende har Besvær med mine genstridige Øjne, der på det bestemteste nægter at gøre Pennetjeneste, vil jeg dog i Anledning af Årsskiftet forsøge mig med en lille personlig Hilsen til Dem. Den skal blot bringe Dem min Tak for Deres Venskab i det forløbne År og mine bedste Ønsker for Dem og Deres Familje i den kommende Tid. Alt ser jo så uroligt og truende ud, og selv om man i Øjeblikket kan leve fredeligere i Viborg og Ordrup end f.Eks i 2 Madrid, kan vi ikke vide noget om, hvadfor Piskeslag Fremtiden har gemt til os. Alligevel – Skål! og glædeligt Nytår! Denne ene Aften om Året må man have Lov til at lukke Øjnene for Hexedansen omkring En. Altså endnu en Gang: Skål og godt Nytår!1

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] NJ svarede 8.1.1937: "Tak for Deres Nytaarshilsen, dobbelt kærkommen som den var, da den jo var "forbuden Frugt" […] I Dag har jeg læst et Stykke af Hamskifte for 1. Gang […]." tilbage