Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 16. december 1936

kan ikke skrive

Holmegaardsvej 2. 16/12 36

Hr Pontoppidan der ikke selv kan skrive for Tiden beder mig bringe Dem en Tak for venligt Brev1 og det tilsendte Avisudklip. Naar Hr Pontoppidans Syn bedres vil han lade høre nærmere fra sig. Foreløbig derfor 2 denne Julehilsen med gode Ønsker for Dem selv Deres Frue og hele Familien.

Ærbødigst
K Larsen.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage