Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Rørvig. 30. juli 1936

Rud. Schmidt en Nar

30.7.36.1 f.T. Rørvig.

Kære Jeppesen!

Jeg er desværre vedblivende nødt til at skåne mine Øjne. Derfor atter bare et Par Linjer til Tak for Breve2 og Fødselsdagshilsen. Med det allerførste tager jeg tilbage til København, så jeg altså er der, når De kommer dertil i næste Måned. Vi skal da tale sammen om, hvad Deres Brev√ iøvrigt har indeholdt. Deres Radioforedrag forleden vilde jeg gerne have hørt, skønt Rud. Schmidt ikke var en Forfatter, der interesserede mig stærkt, og personligt var han nok en Nar, blev der sagt. Men her i Rørvig har jeg ikke Adgang til nogen Radio, så jeg fik ikke at vide, hvad De havde fundet hos ham, som det var værd at mindes.

Men som sagt – nu tales vi forhåbenlig snart ved, og så kan jeg jo få det at vide. Det glæder mig, at De nu igen tør vove Dem ud på Rejsefærd, det tyder da på en lykkelig Forbedring af det syge Ben og af hele Skabelonen.

Hilsen og på Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. Adjunkt Niels Jeppesen / Erik Menvedsvej / Viborg."; poststemplet "Rørvig 30.7.36" tilbage
[2] Breve: kendes ikke. tilbage