Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. august 1935

mangeårig Lidelse


13de Avg. 35.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

De var så elskværdig at huske min Fødselsdag og sende mig en Hilsen1 i den Anledning. Nu gør jeg Gengæld. I Morgen fylder De År og modtager Gratulanter. Mellem disse er altså også jeg, og jeg bringer Dem med Hatten i Hånden mine bedste Lykønskninger. Men nogen længere Tale formår jeg ikke at holde. Jeg tvinges endogså til at være næsten uhøflig kortfattet. Men et tavst Håndtryk kan jo også være talende, og De kender Grunden til, at jeg så længe besvarede Deres Breve gennem en anden. De selv har altså igen måttet gå den triste Gang fra Hjemmet til Hospitalet og retur. Jeg havde dog håbet, at De ved den energiske Behandling af Deres Sygdom, som De så længe har underkastet Dem, endelig havde fået Bugt med den; men det er altså ikke Tilfældet. Jeg har vist fortalt, at jeg selv blev befriet for en mangeårig Lidelse af samme Art som√ Deres (blot i Form af Ansigtssmerter) ved hyppige Alkohol-Indsprøjtninger, der brændte Nerven over. Jeg har vist også 2 anbefalet Dem at gøre Forsøget. Med mig lykkedes det altså tilsidst. Men det varede rigtignok en halv [Snes] År, der nu står for mig som tilbragt på en Pinebænk.

Hvor det er rart, at De midt i Deres Genvordigheder har så megen Glæde af Deres dygtige Døtre. Vil De bringe dem og Deres Hustru mange Hilsner fra mig. Og vær så selv hilset med et Håndtryk fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hilsen: NJ skrev 23.7.1935: "De hjerteligste Hilsener sendes til Deres 78 Aars Fødselsdag […] Lad os nu se, der snart kommer baade "Ungdomsaar" og "Manddomsaar" som Fortsættelse af "Drengeaar". Jeg skal snart til Randers at holde Radioforedrag fra Studiet der om gamle Thornum, begyndte Udgivelsen af sine Salmer for 100 Aar siden." tilbage