Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. september 1935

Oxford-Bevægelsen mig en led Historie


9 Septb. 35.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Niels Jeppesen!

Jeg har haft en Del Besvær med mine Øjne, og har det fremdeles; men jeg må dog have sagt Dem, hvor ondt det gjort mig, at De har måttet tilbringe hele denne dejlige Sommer på Hospitalet. Og det er Deres gamle Lidelse, der igen har hjemsøgt Dem! Men det er godt at vide, at De er under en så kyndig Læges Behandling. Det er jo sådan for Tiden, at vore fornemste Læger nu sidder i Provinsen, og specielt Deres regnes nok blandt Kolleger for en af de allerbedste. De kan altså være ganske sikker på at blive behandlet, 2 som De skal. Mit Tilfælde var jo ikke så lidt anderledes. Ischias Nerven er jo i Sammenligning med Ansigtsnerverne et helt Ankertov.

Tak for Deres Brev1, og Tak også for Kroniken, De sendte mig, og som jeg læste med megen Interesse og også med Bifald. Oxford-Bevægelsen er mig en led Historie. Jeg sender her en anden Tryksag, som jeg modtog for et Par Dage siden, og som måske De også har fået sendt. Er det virkelig sømmeligt for et stort Forlag som Gyldendal, at det√ lader sine unge Forfattere på Forlagets Vegne, kan man sige, gå rundt med Tiggerposen? Jeg synes det ikke.

Hjertelig Hilsen til Dem og Familje, også mine bedste√ Ønsker for Dem2.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: NJ skrev 27.8.1935: "[…] jeg ligger igen paa Sygehuset – efter et frygteligt Anfald – De ved jo, hvordan Smerterne er, jfr. Kaffegrosserer Søholm i "De dødes Rige". Det er utrolig nøjagtigt. […] Overlæge Poulsen, Grundtvigs Dattersøn, humper omtrent daglig ind til mig […] haft Besøg af 5 Gejstlige, i Forgaars Stiftsprovsten. Tiden gaar ellers med at læse store Romaner. […] Det glæder mig meget, at De er saa rask igen, at De kan skrive. Saa faar vi nok snart Ungdomsaar, eller hvad Drengeaars Fortsættelse skal hedde." tilbage
[2] NJ svarede 11.9.1935: "Er nu hjemme, men ikke helt restitueret […] Og hvad kan det nytte at skrive? To Kroniker har nu ligget paa Fyns Venstreblad i adskillige Uger. Kiddebogen giver Tab […] De har vel læst Jacob Paludans "Torden i Syd" og "Under Regnbuen"? Han er en yngre Broder til Lykke-Pers Forfatter, som Redaktionssekretær [Rich.] Bryde og jeg blev enige om i Aftes. Og Albert Dams "Saa kom det ny Brødkorn". Den er lidt harsk, men dygtig." tilbage