Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. juni 1935

stærkt svækket Syn og Hørelse

Holmegaardsvej d. 6-6-1935

Hr Forfatter N Jeppesen!

Hr Pontoppidan der paa Grund af en Øjensygdom ikke selv kan skrive for Tiden, beder mig sende Dem og Deres Familie en Pinsehilsen med en foreløbig Tak for Deres Brev1. Det har gjort ham ondt at De igen har været fængslet 2 til Sengen af Deres gamle smertefulde Lidelse. Hr Pontoppidan selv er rask, bortset fra stærkt svækket Syn og Hørelse.

Deres ærbødige
K Larsen.

 
[1] Brev: NJ skrev 23.5.1935: "[…] har ikke hørt fra Dem i flere Maaneder – er måske syg som jeg selv […] Men nu er jeg i Gang med Deres Forfatterskab: Stækkede Vinger (orig. Udg.!) Det store Spøgelse, Mands Himmerig, De Dødes Rige. Navnlig Niels Thorsens Skæbne greb mig stærkere end i 1927. Han maa jo holde Galden flydende, ligesom jeg Bylden i disse Dage; men han er jo ogsaa min Navnefætter. – Lad os nu se, om De har Tid, Lyst og Kræfter til at gøre Gengæld og læse mine Bøger igen. De senere er jo skrevet efter Deres Recept: Der var en Mand, der hed Søren! […] Nu længes jeg kun efter at faa "Ungdoms" eller "Manddomsaar" til mit Sygeleje. Deres varme og virkelige Gengivelse af Menneskers Færd og Tanker er for mig den bedste Medicin […] Hvorledes har Deres Øjne det?" tilbage