Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. december 1934

med kun ét Øje


29.12.311.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Jeppesen!

Et lettere Influenza-Anfald tvang mig til at blive i Sengen et Par Dage; men igår måtte jeg jo op√ for at høre Deres Radioforedrag, som jeg tilmed havde fået særlig Opfordring til at høre2. Deres Stemme gik godt igennem, og det må jo håbes, at Deres varme Interesse for Kidde må have smittet Lytterne og gjort dem modtagelige for det i hans Digtning, der er værdifuldt.

Og så Tak for Deres Julehilsen og for et Brev, 2 som jeg på Grund af min Øjendårlighed aldrig fik svaret på. Det er besværligt at skulle læse og skrive med kun ét Øje, når man i 77 År har været vant til at se med to. Om jeg kan blive helbredet, er endnu tvivlsomt; men jeg hjælper mig, så godt jeg kan.

Et godt Nytår for Dem og Deres Familje!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] 31: fejlskrivning for 34. tilbage
[2] NJ skrev 22.12.1934: "[…] alle Børnene hjemme […] Helbredet nogenlunde […] Efterspørgslen efter Kiddebogen ikke særlig stor […] skal tale i Radioen 28. ds.; De faar særlig Indbydelse til at høre!"
NJ svarede 10.1.1935: "[…] sender min sidste Kronik om Oxfordbevægelsen og andre Reklamer […] Det glædede mig, at De hørte mit Foredrag d. 28. Dec. Efter Opfordring fra Statsradiofonien havde jeg jo sendt 10 Adresser, som altsaa er blevet ekspederet. I Deres Barndomsby vankede jeg om et Par Timer, før jeg kom til Mikrofonen. Jeg tænkte paa Dem, mens jeg gik i de gamle Smøger. Forlagsboghandler Munksgaard har sendt mig Boghandlermedhjælper Poul Carit Andersens Bog om Deres Bøger og Artikler. Bogen betyder jo ikke meget til Forstaaelsen af Deres Forfatterskab. Mest Interesse har jeg haft at studere den aftrykte Side af "Drengeaars" Fortsættelse samt de smukke Billeder. Det er et smukt Bogarbejde, men det er kun Haandværk og ganske uden personligt Præg. Er min Bog om Kidde da for personlig? […] Fru Astrid E. Kidde er meget forbitret paa mig for Bogen. Jeg vilde ønske, jeg aldrig havde udsendt den. […] har læst Marie Bregendahl (Holger Hauge) og Jacob Paludans Torden i Syd og […] Under Regnbuen. […] det er et solidt Arbejde, lidt støvet i Stilen og ikke saa levende som Lykke-Per." tilbage