Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
11. januar 1931

Korrektur vil jeg gerne se

11 Jan. 31.

Kære Niels Jeppesen!

Det var da godt, at De slap helskindet hjem fra Deres forcerede Københavns-Udflugt. Jeg blev virkelig bekymret for Dem, navnlig ved Tanken om Deres Hustru, da jeg i Aviserne læste om det vinterlige Uvejr over Jylland, som vi ikke mærkede meget til her. Nogen Rekreationsrejse kan det i det hele ikke have været1.

Gid nu Hr. Hagerup vil komme Dem i Møde og gøre sin Pligt. Jeg sender her min (glemte) Underskrift på den lille Fortale2, som forhåbenlig ikke vil lægge Dem Hindringer i Vejen. En Korrektur vil jeg jo gerne se, inden den – eventuelt – trykkes.

Og så min Tak for Deres og Fruens Besøg, for Brev og Kroniker.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] NJ skrev 6.1.1931: "[…] takker paa min Kones og egne Vegne for Gæstfrihed i Fredags […] sender Læsning til ledige Stunder i denne haarde Vinter […] besværlig Tur hjem via Vejle i Søndags […] sender sidste Side af Deres udmærkede Forord til Deres Underskrift – Hagerups Forlag vil være glad for Fremhævelsen af Hesselaas Bog [Vor Tids Digtere, der udkom på Hagerups forlag 1926]." tilbage
[2] Fortale: Den planlagte bog udkom aldrig, men NJ offentliggjorde manuskriptet bag i sin erindringsbog Ungdommens lykkelige Daarskab (1956). tilbage