Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. december 1930

Deres muntert raillerende Kronik


21 Decb. 30
Holmegaardsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Inden jeg kan afslutte det lille Forord, jeg nu er ved at skrive, skulde jeg gerne vide med nogenlunde Sikkerhed, hvorledes Udgivelsesmåden bliver, om De har fået en Forlægger til Bogen eller De selv skal bekoste Udgivelsen1. Er det første Tilfældet, må jeg fremhæve Manden som en√ Modsætning til det øvrige Rak, vi Forfattere har at slås med. Tjen mig derfor i at lade mig vide, hvordan det forholder sig dermed.

Jeg er hjemme hele Julen og også efter Nytår, og bliver det til Alvor med Deres og Deres Hustrus Københavnsrejse, så kom og spis til Middag (Klk 6) med mig d. 2d Januar, eller Frokost (Klk 12½), dersom De foretrækker det. Men De sender mig jo nok et Ord derom i Forvejen, så jeg kan vide, om jeg kan vente Dem. Jeg har ikke set Deres 2 Hustru, siden jeg var i Viborg, og det er snart en Del År siden. Det vil√ glæde mig at træffe Dem begge igen.

Iøvrigt blot en Hilsen og gode Juleønsker for hele Familjen, og Tak for Deres sidste Brev og den livligt og muntert raillerende Kronik2 om en Række unge og ældre Kunstryttere i den Woelske Cirkus3.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] NJ skrev 7.12.1930: "[…] takker for Brev og Artikel – Rektor Østergaard gjorde mig opmærksom paa den ved dens Fremkomst – glæder mig til Fortsættelsen – aldeles ypperlig er ogsaa Bemærkningen om, at mangen søgende Sjæl gaar ind i Templerne med bøjet Hoved og kommer ud derfra som en hoffærdig Farisæer. […] Det haster ikke med dette Forord […] vil gerne besøge Dem 2. eller 3. Jan. […] vil evt. være min egen Forlægger og lade Niels P. Thomsen i Holstebro trykke […] Men jo mere Forargelse Deres Forord vækker, des bedre – Pio (Povl Branner) er advaret, da han sagde Nej." tilbage
[2] Kronik: "Litterære Vurderinger", i Viborg Stiftstidende 6.12.1930 (om moderne dansk prosa og Woels Forlag). tilbage
[3] den Woelske Cirkus: hentyder muligvis også til Cai M. Woel: Troubadurer. Literære Tidsbilleder, I, 1930. (Skjerbæks formodning). tilbage