Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. december 1930

en ringe Gengældelse


2 Dcb. 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Ærlig talt, kære Niels Jeppesen, så forstår jeg ikke, hvad De vil med den Fortale allerede nu1. Bogen kan dog ikke komme ud i År, men tidligst til Foråret, og jeg sidder f.T. med et Arbejde, som jeg nødig vil forlade lige i dette Øjeblik. Jeg kunde desuden tænke mig, at den eventuelle Forlægger blev lidt mindre velvilligt stemt, når han fik læst mit Forord. Det kan nemlig ikke undgåes, at jeg kommer ind på Forhold, der ikke just er smigrende for vor Boghandlerverden, så det var vistnok heldigst, om der forinden forelå en bestemt Aftale med Forlæggeren.

Som De ser af vedlagte Lap2, er nu også jeg begyndt at skrive i Aviserne. Det er "Flensborg Avis", som en Kreds af skrivende Folk er 2 bleven enige om at støtte med gratis Bidrag til Bladets Kronik. Det er kun en ringe Gengældelse for de store Ofre, som særlig dette Blad ydede Danskhedens Sag i dens sværeste Trængselstider.

Lev nu vel, og hav lidt Tålmodighed med mig. Hils Deres Hustru og Børn, og Tak for Deres sidste "Vurderinger". Jeg har ikke læst nogen af de Bøger, de omtaler, derimod har jeg læst Lytton Stracheys: Dronning Victoria, som ganske har fortryllet mig.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] NJ skrev 6.11.1930: "[…] takker for Tilsagn om Forord til en samlet Bog af de første Bøger; kan godt være, Deres mistrøstige Ord slaar til; henvendte mig til P. Branner, nu Jespersen og Pio – beklagede ikke at kunne hjælpe […] er sikker paa, at "Den som sejrer" – "Under Byrden" nok skal finde Forlægger ved Hjælp af Deres Anbefaling – vil maaske prøve Reitzel […] nu grifler de jo allesammen til den store Konkurrence […]."
NJ fortsatte 26.11.1930: "[…] beder om det omtalte Forord til den samlede Udgave – Oskar Thyregod har faaet Hagerups Forlag interesseret – Afslag fra Pio […]." tilbage
[2] Lap: kronikken "Randgloser" 27.11.1930, udklippet og vedlagt brevet. tilbage