Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. juli 1930

49 Besvarelser til Bedømmelse


18.7.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Niels Jeppesen!

Jeg har længe villet skrive Dem til, også for at takke Dem for Breve1 og tilsendte Artikler, der altsammen vidnede om, at De trods det trælsomme Skolearbejde er i fuld vigueur. Men jeg har kviet mig ved at skrive, fordi jeg først vilde se Resultatet af "Berlingske Tid"s Konkurrence. Jeg véd jo fra Dem selv, at De vilde deltage i den. Men det lader til at trække i Langdrag med Bedømmelsen. Selv har jeg ikke deltaget i noget Møde derom; men nu på Mandag skal der igen være en Sammenkomst af Dommerne, og kan jeg igen√ ikke komme til Stede, afgiver jeg mit Votum skriftlig, for at jeg 2 for mit Vedkommende kan få Sagen fra Hånden. Der skal være indkommet c. 500 Besvarelser. Af dem har jeg fået 49 til Bedømmelse; og disse 49, der er udtaget af Redaktionen og Professor Fabricius2 i Forening, har også de andre Dommere så vidt jeg véd fået tilsendt. Det er altså mellem disse 49, at Valget skal træffes, og der er både rimede og annalistiske Bidrag iblandt dem; men som jeg af en Korrespondance med Dr. Lis Jacobsen har forstået, vil ingen af de første kunne samle Stemmerne. Mere véd jeg foreløbig ikke.

Som De ser, er jeg nu i København. Men jeg har forresten været på Rejse og gjort mine to Døtre et Besøg, den ene i Horsens, den anden i Rørvig. Nord for Århus, hvorfra jeg rejste hjem, kom jeg ikke denne Gang; 3 men jeg håber på et godt Efterår, og jeg tager da nok derover igen, når Lyngen blomstrer. Vi træffes da sikkert. Mon min kloge Analfabet i Bjerringbro Krogård endnu lever? Hans Hånd vilde jeg også gerne trykke. Men han var ikke rask, da jeg skiltes fra ham sidst. Han havde Sukkersyge, måtte derfor ikke drikke anden Slags Spiritus end fin fransk Cognac, en Tilladelse han til Gengæld benyttede sig flittigt af3.

Med Literaturen har jeg i Grunden ikke noget at skaffe mere. Jeg har læst Korrektur på et afsluttende Bind (det 3de) af mine "Noveller og Skitser"; men hvad der iøvrigt har beskæftiget mig, beholder jeg foreløbigt for mig selv. Det kan vist heller ikke interessere nogen, da det hverken har med Krigsrædslerne eller Grønlandsfarter at gøre. Jeg stod forleden på en af de høje Bakker i Bjerre Herred (ved Horsens) og kunde√ derfra skimte Randsfjorden og dens Omgivelser, vor fælles Hjemstavn. 4 I Begyndelsen af Århundredet boede jeg i Trelde en Sommer sammen med min Kone og mine Børn, som den Gang var små. Jeg syntes, den Tid lå uendeligt langt tilbage, ja næsten tilhørte min egen første Ungdom. Når man bliver gammel, skrumper Manddomstiden så underligt ind for en. I Alderdommen får man sin Ungdom tilbage, også på den Måde, at Sindet forynges. Stemninger, Interesser, LængslerØnsker bliver År for År ungdommeligere, indtil man endelig helt går i Barndom.

Hvilken dejlig Sommer, vi har fået i År! En rigtig Ferie-Sommer. Jeg tænker, at De og Deres Familje har kunnet nyde den til Gavns i Hus og Have. Vil De hilse dem alle fra mig, og tag selv en hjertelig Hilsen herfra. Det har været mig et Savn, at jeg så længe – vistnok et helt År – intet har set til Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Breve: kendes ikke. tilbage
[2] Fabricius: historikeren Knud Fabricius (1875-1967). tilbage
[3] der er tale om Rasmus Madsen (1866-1933), ejer af hotel i Bjerringbro, hvor Pontoppidan havde boet i sommeren 1925. Se brev til Galschiøt 17.7.1925. tilbage