Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. august 1930

en lam Side

Holmegaardsvej 2 Charlottenlund.
d. 26-8-30.1

Kære Niels Jeppesen!

De fik ingen Hilsen fra mig paa Deres Fødselsdag. Jeg laa til Sengs med en lam Side, og endnu kan jeg ikke selv skrive. Saa snart det bliver bedre med mig, skal De høre nærmere fra mig. Foreløbig altsaa blot en Tak for Deres Brev2 og en forsinket Lykønskning.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevet er skrevet med fremmed hånd, antagelig barnebarnet Tove Thomsens. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage