Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 11. oktober 1929

Jeg trængte til Vesterhavsluften

11.10.29. Holmegårdsvej 2.1

Kære Niels Jeppesen!

Disse Linjer blot for at sige Dem, at jeg nu er hjemme igen, og at De vilde gøre mig en Glæde ved at se herud, dersom De kommer til Kbhvn i Efterårsferien. Jeg tager vist ikke fejl i, at jeg skrev til Dem fra Fanø eller Sønderjylland. Eller har jeg forsømt det? Til Jylland kom jeg i hvert Fald i År trodsmod al Forventning; men nord for vor fælles 2 Fødeegn nåede jeg ikke. Det var Vesterhavsluften, jeg trængte til at bade mig i. Den har før bragt mig på Fode, og gjorde det også denne Gang.

I Håb om snarligt Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til "Forfatteren / Hr. Adjunkt Niels Jeppesen / Viborg"; poststemplet "Charlottenlund". tilbage