Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 11. august 1929

ser ikke noget til mine Medmennesker


11. Avg. 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Niels Jeppesen!

Jeg er denne Gang meget sent på Færde med mine Taksigelser for venlige Fødselsdagshilsner1. Grunden kan De vistnok gætte. Jeg er igen bleven puttet i Seng og sultet ud for at min Lever kunde holde Sommerferie, hvad den vist også trængte til. Den er endnu slet ikke arbejdsfähig, og der er Tale om en Tur til Karlsbad eller Wiesbaden, hvad jeg dog modsætter mig. Helt slipper jeg alligevel næppe denne Gang for en "Kur", skønt min eneste Lyst står til at vandre ud ad Landevejene som i gamle Dage og spise Fedtebrød og drikke hjemmebrygget Øl i en Krostue. Men Livets gode Ting nægtes 2 En, når man er kommen på den forkerte Side af de 70. Randers – Viborg – Silkeborg; det var den Trekant, jeg havde ment at kunne afskridte; men det må altså desværre opgives igen i År.

Når jeg undtager Børn og Børnebørn ser jeg ikke noget til mine Medmennesker. Min Forbindelse med Literaturens Verden er helt ved at dø ud. At jeg har en Forlægger, mærker jeg ikke noget til, og efter hvad De i Deres Brev fortæller mig om hans Forhold overfor Dem, og som påny vidner sørgeligt om den nye Ånd, der råder i Klareboderne, er jeg forberedt på alt fra den Kant. Lysten til at arbejde videre i Literaturen bliver i hvert Fald ikke stimuleret af vore Forlægger-Forhold, og det bliver vist nødvendigt en Dag at tage Bladet fra Munden overfor de store Herrer. Gyldendals sidste så stærkt opreklamerede Oversættelse "Fra 3 Vestfronten intet nyt"2 (som jeg forresten ikke har læst) bliver af den uafhængige tyske Presse lidt anderledes bedømt end af de Blade, som det dominerende Ullstein-Forlag har Indflydelse på. Jeg vedlægger en Artikel, der giver et ganske godt Indblik i, hvad det er for en Svindel, der drives med Literatur for Øjeblikket.

Forøvrig intet særlig Nyt her fra Østfronten. Det glæder mig, at Deres Hustru og Børn trives vel trods den dårlige Sommer, og at De også selv har det godt. De hilses alle på det bedste fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdagshilsner: NJ skrev 23.7.1929: "[…] haaber, De faar det bedre og kommer i Begyndelsen af August […] foreslaar foruden Turen til Silkeborg og Himmelbjerget en Tur til Randers og se "Søsterskolen" [antagelig Randers Statsskole]; for De har vel ikke indtegnet Dem til Hjemstavnsstævnet her i Viborg 1-6. Aug.? – Vi kan jo deltage i Folkemødet i Vium Præstegaardshave Søndag d. 4. Aug. Kl. 4. Landsarkivar Saxild taler om Niels Blicher og Jeppe Aakjær om St. St. Blicher […]." tilbage
[2] Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues, 1929, som Gyldendal samme år udgav i Tom Kristensens oversættelse under titlen: Intet nyt fra Vestfronten. tilbage