Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 28. september 1926

Jeppesen til frokost

Overg. n. V. 15.1

Kære Niels Jeppesen!

Det blev ikke til noget med Helsingør-Opholdet. En Tilbagegang i min Kones Tilstand forhindrede det. Jeg er altså stadig her i København, og glæder mig til at se Dem her på Lørdag Klk 12½ til Frokost2. Med Hilsner til Fruen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brevkort adresseret til "Forfatteren / Hr Adjunkt Niels Jeppesen / Viborg / (Jylland)"; poststemplet "København 28.9.26, 5-6E". tilbage
[2] NJ skrev 21.9.1926: "[…] takker for Brev – skal til 25 Aars Studenterfest 2. Okt. paa Skydebanen og træffe Kammeraterne fra Systemskifteaaret – takker for Indbydelse, kommer Overg. n. V. Lørdag d. 2. Kl.12-1. Dersom De bor i Helsingør, tager jeg derud Søndag d. 3. med et Formiddagstog. […] Skoleindvielsen trækker ud […]."
NJ skrev 4.10.1926: "[…] takker for Samværet i Lørdags – forkert at trætte Dem saa længe; talte med Prof. Kjærgaard om Aftenen ved Festen, en omsorgsfuld Læge; han saa knap saa haabløst paa Sygdommen […] Peder Hesselaa har lovet at sende Dem "Vor Tids Digtere" […]." tilbage