Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra København. 19. december 1923

Gandrup en af vore første

19.12.23. Kbhvn.

Kære Niels Jeppesen!

De var så elskværdig at sende mig en Lykønskning til min Fødselsdag i Sommer. Jeg fik ikke den Gang takket Dem, fordi jeg få Dage efter måtte lægge mig ind på et Hospital; og en Sygestuehilsen vilde jeg ikke sende Dem. Således kom der slet ikke noget Svar fra mig. Nu vil jeg forsøge at bøde derpå ved i god Tid at sende Dem og Deres Familje en Hilsen til Julen med gode Ønsker for dem alle. I Eftersommeren, da jeg var i Silkeborg, tænkte jeg på at sætte mig i Forbindelse med Dem for at foreslå et Møde; 2 men Vejret var ikke til Udflugter, så jeg opgav det. Til Gengæld fik jeg ved et Tilfælde gjort Bekendtskab med en af Deres gode Venner, Rich. Gandrup, og det havde jeg megen Glæde af. Skønt han allerede har en stor Produktion bag sig, kendte jeg (med Skam at melde) intet til den. Nu, da jeg har læst den, regner jeg ham for en af vore første Forfattere.

Jeg nævnede Hospitalet. Ja, det er jo nærved 3 at blive mit andet Hjem, og stadig er det den højre Del af Ansigtet, Uroen sidder i. Jeg får en Behandling med Alkohol-Indsprøjtning i Kæbehulingerne. Men Virkningen bliver mere og mere kortvarig.

En Nytårshilsen med det samme!

Deres hengv.
H. Pontoppidan.