Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 29. december 1922

Deres smukke lille Digtsamling


29.12.22.
Overg. n. V. 15.
C.

Kære Niels Jeppesen!

Jeg havde haft i Sinde at skrive Dem et ordenligt Brev til i Dag; men så fik jeg uventet Besøg, og nu må jeg igen opsætte! Året skal dog ikke gå til Ende, uden at jeg får sagt Dem Tak for Deres smukke lille Digtsamling, hvis spæde men fine og ømme Tone klinger i mit Øre hver Gang jeg tænker på den1. Hvad jeg iøvrigt har på Hjerte, må jeg altså vente med til 2 1923, når Nytårsvisitterne – også de skriftlige – er fra Hånden.

Det var virkelig kedeligt, at De ikke gjorde Alvor af at besøge os i Ulkjær2 under vort Sommerophold dér. Under vore Udflugter omkring i Egnen tænkte vi ofte både på Dem og Harald Kidde. Det lykkedes mig akkurat at få Kiddes Mindesten at se, inden vi forlod Egnen. Portræt-Medaillionen var dog endnu ikke helt udarbejdet3. – Gode Nytårsønsker for Dem, Deres Frue og Børn fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] lille Digtsamling: Aarets Tider. tilbage
[2] Ulkjær: Pontoppidan havde juni-august 1922 lånt huset "Bredhøj" i Ulkær af Lis Jacobsen, hvis svoger Christen Jacobsen ejede "Salemgården" i nærheden. tilbage
[3] NJ skrev 17.11.1922: "[…] tænkte paa at besøge Dem i Sommer, hørte at De boede nær Vejle hos Chr. Jacobsen, Ulkjær; det var min Bror, Købmand i Vejle, der vidste Besked, ringede forgæves til Gaarden […] forgæves i Overg. n. V. med Hans Kyrre […] var i Efteraarsferien i Tved og tale om Dem og Forfatterskabet i Forsamlingshuset […] holdt 22. Okt. Afsløringstale ved Kidde-stenen i Nørreskoven i Vejle; De saa den vel ikke?" tilbage