Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 19. december 1921

Udkast til aldrig skrevne Romaner


19.12.21.
Overg. n. Vandet 15
C

Kære Hr. Niels Jeppesen!

Jeg er nær ved at tro, at De burde have ladet "Rodløs"1 blive liggende i Deres Skrivebordsskuffe, indtil der blev levnet Dem Tid og Kræfter til at udforme det betydelige Emne i et Format, der tillod Dem at bruge den brede Pensel. Bogen er et Udkast, – hvad i og for sig ikke behøver at degradere den (de fleste af mine egne større Fortællinger er sådanne Udkast til Romaner, som aldrig blev skrevne) – men det er, som om√ man mærker, at De ikke selv har været tilfreds med Formen og derfor 2 heller ikke har√ kunnet lægge hele Deres Sjæl i Arbejdet. En sådan skitsemæssig Udførelse fordrer en let Kunstnerhånd, en Glæde ved at skabe, der ligner Improvisatorens. Men jeg bilder mig ind√, at De kun arbejder rigtig med Lyst, når De arbejder i Dybden og som en Brøndgraver bakser med Sten og tungt Ler, mens Sveden driver Dem fra Panden2.

At Gyldendal har vendt Dem Ryggen, var mig unægtelig en Overraskelse – skønt man vel ikke mere skulde lade sig overraske af hvadnoget, der kommer fra den Kant. Men at De er havnet hos Rechtwig & Tryde, er der vistnok Grund til at lykønske Dem til. Et Par andre af mine Bekendte har i År fået udgivet Bøger på det Forlag og været tilfreds dermed. Selv 3 har jeg intet nyt ladet trykke i År; men når mit Helbred tillader det, arbejder jeg dog endnu. Jeg har nu engang vænnet mig til denne Selvunderholdning og kan dårligt undvære den.

Tak fordi De sendte mig Deres Bog, som jeg læste under et ret langvarigt Sygeleje, hvorfra jeg først for nylig er stået op. Måske har den Febertilstand, jeg lå i, indvirket på min Bedømmelse ved at gøre mig mindre modtagelig; men jeg tror det forresten ikke. Mange Enkeltheder glædede jeg mig i hvert Fald oprigtigt over.

Vær nu De og Deres Familje venligst hilset herfra. Vi ønsker Dem alle en god Jul.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Rodløs: med undertitel: En Livsskæbne, 128 s., udkom hos M.P. Madsens Boghandel (Rechtwig og Tryde) 1921, optrykt samme år af Nyt nordisk Forlag. tilbage
[2] NJ svarede 21.12.1921: "Hjertelig Tak for Deres Brev. Kritiken er rigtig og berettiget nok […] Honoraret 500 Kr. delte jeg med min Model, en ældre Slægtning af mig, nu arbejdsløs i København. De kan tro, Pengene var velkommen, og han har kun faa Maaneder tilbage." tilbage