Henrik Pontoppidan til Niels Jeppesen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 10. marts 1921

den tankeløse Kritik


10.3.21.
Overg. n. Vandet 15.
C.

Kære Hr. Niels Jeppesen!

Forinden jeg påny tyer til Hospitalet og Kirurgernes Knivsblade, sender jeg Dem en Hilsen med Tak for Deres sidste Brev. Den deri indlagte Artikel1 fra "Litteraturen" om vor litterære Misere læste jeg med fuld Tilslutning til Forfatterens Angreb på den tankeløse Kritik, der virker ødelæggende på så mange unge Talenter, enten ved en urimelig Forhånds-Forgudelse eller (hvad der desværre oftest går ud over de lødigste) ved Fortielse og Forvrængning, der ikke altid skyldes mangelfuld Forståelse. Det har jo altid været sådan, at Kritikerne – ret naturligt – var gladest 2 for den Slags samtidige Forfattere, som de kunde læse uden at få nogen altfor√ generende Følelse af egen Underlegenhed. Og gælder det samme i Grunden ikke Publikum? Og er det ikke derfor, at den Art Kritik og den store Læseverden så let finder hinanden?

Den Bog af afdøde Biskop Poulsen2, som De nævner, kender jeg ikke. Jeg kan derfor ikke udtale mig om det deri citerede Brev; men jeg tvivler om, at det kan være fra mig. I Anledning af "Kirken og dens Mænd" modtog jeg i sin Tid Breve fra adskillige Gejstlige, og besvarede dem i Almindelighed også. Men med Biskop Poulsen har jeg temmelig sikkert ikke korresponderet.

Alle gode Ønsker for Dem og Deres Familje fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Artikel: NJ skrev 8.2.1921 at artiklen var "skrevet af en ung Litterat, Redaktionssekretær [formentlig Rich. Bryde (1893-1962)] ved det stedlige Folkeblad; Tidsskriftet afgaar ved Døden om et Par Maaneder". tilbage
[2] Bog af Biskop Poulsen: A.S. Poulsen (1854-1921); han døde 27.1. Biskop i Viborg 1901 til sin død. Var involveret i Arboe-Rasmussen-sagen som hørte hjemme i hans stift. Jeppesen spørger 8.2.1921 "om det ikke er Dem, nys afdøde Biskop Poulsen her af Staden hentyder til i Begyndelsen af sin Bog "Liv og Lære" (1916), ja citerer et længere Stykke af?" tilbage