Henrik Pontoppidan til Inger Holt
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. februar 1937

Præsters Børn


2d Febr. 37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Holt!

Tak for Deres venlige Brev; og Tak for Deres Besøg forleden, som både min Datter og jeg var meget glade for. Min Datter sagde igår, da vi talte derom: "Det er underligt med Præsters Børn. Hvormeget de måske kan have fjernet sig fra Kirken, de bevarer dog næsten altid i deres Væsen så meget af Præstegårdenes Hygge og sjælelige1 Varme, at man sjelden tager 2 fejl af deres Afstamning."

Det vil selvfølgelig være mig en stor Glæde ved Lejlighed at lære Deres tilkommende Mand2 at kende. Skade blot, at min Hørelse næsten for hver Dag bliver dårligere og vanskeliggør virkelig Samtale. Men med lidt Overbærenhed går det vel nok.

Jeg hørte for et Par Måneder siden i Radioen en musikalsk-deklamatorisk Udsendelse fra Stockholm, kaldet "Svenske Billeder". Det lød pragtfuldt. Jeg tænkte meget på Dem og lykønskede Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] sjælelige: ordet synes overstreget med en bølget linie. tilbage
[2] tilkommende Mand: Samuel Johan Cavallin, f. 1903, fil.dr. fra Lund, lektor i latin og græsk i Östersund i 1937. Gift med Inger Holt 24.3.1937 i Hald kirke ved Randers. tilbage