Henrik Pontoppidan til Inger Holt
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 10. februar 1936

Et ganske privat Opgør med mig selv

Holmegårdsvej 2
Chl.
10 Febr. 36

Kære Frk. Inger Holt!

Hele den forløbne Uge var en Datter og Datterdatter fra Jylland herovre, og da jeg jo også har en Datter og Datterbørn her i Byen, gav Besøget Anledning til en Del Familjeselskabelighed. Derfor kommer jeg først i Dag med min Tak for Deres Brev og for Artiklen til Det berlingske Leksikon. Jeg forstår, at et sådant Arbejde, der først og fremmest skal være Biografi men ved Siden deraf Bedømmelse og begge Dele på en ret indskrænket Plads, ofte kan være utaknemligt og føles som en Æggedans. Jeg synes dog, at De – for ikke at tale om mig selv – har al Grund til at være tilfreds med Resultatet. Nogen Forgrundsfigur har jeg aldrig tragtet efter at blive. Min Produktion var – som De rigtigt anfører – fra først til sidst et ganske privat Opgør med mig selv. For nogle få har√ denne indre Debat vel nok haft lidt Betydning; at jeg blandt disse tør medregne Dem, er mig en virkelig Tilfredsstillelse.

Når jeg nu kommer lidt til Ro ovenpå den megen Selskabelighed, glæder jeg mig til at se Dem her til 2 en stilfærdig Eftermiddagste eller en lille Søndagsfrokost som sidst. Deres skønne Juleblomst har indtil for nylig stået med alle sine Blomster. Den har vakt Beundring hos mange af mine Besøgende, og for min Husholderske Frk. Larsen har det været en Æressag at bevare den florid så længe som muligt.

På Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.