Henrik Pontoppidan til Inger Holt
29. december 1934

er bleven rigtig gammel

29.12.34.

Kære Frk. Inger Holt!

Hjertelig Tak for den smukke Blomsterhilsen, hvormed De glædede mig i Julen. Herude på Landet (og Ordrup er dog endnu halvvejs Landsby) mærkes ikke som i København Spektaklet fra den Årets rædselsfulde Kehraus, der stadig pynter sig med Navnet Jul. I Ordrup 2 kan man endnu holde en fredelig Jul, og det har jeg da også gjort, delvis rigtignok af Nødvendighed, fordi jeg ikke mere kan færdes i Selskabslivet eller – som i tidligere Dage – forfriske mig med en Vinterrejse til Vesterhavet eller Finmarksfjordene.

Hav det nu godt og lykkeligt i det nye År! Jeg vilde gerne kunne følge Deres Liv og Udvikling et Stykke Tid endnu; men det er et Ønske, jeg næppe får opfyldt. Jeg synes selv, at jeg i det sidste halve År er bleven rigtig gammel.

Deres hengivne Ven
H. Pontoppidan.