Inger Holt til Henrik Pontoppidan
23. december 1934 (omtrentlig datering)

meget stor Glæde at hjælpe

[23.12.19341]

Kære Hr. Forfatter Dr. phil. Henrik Pontoppidan!

Med en hjærtelig Tak for sidst og tusind Tak for den smukke Julegave sender jeg Dem mange gode Ønsker om en glædelig Jul og et i enhver Henseende godt nyt Aar, som jeg haaber vil 2 bringe Dem Sundhed og Kræfter og Fremgang for Deres Arbejde. Mit Tilbud staar naturligvis stadig ved Magt. For mig vilde det slet ikke være "Kontorarbejde" at hjælpe Dem med et eller andet men tværtimod en meget stor Glæde.

De hjærteligste Hilsener

Deres altid
hengivne
Inger Holt

 
[1] udateret; men må være skrevet efter brevet af 14.12.1934, hvor Inger Holt tilbyder at arbejde for Pontoppidan, og inden jul. tilbage