Henrik Pontoppidan til Inger Holt
Sendt fra Lindersvold Skovridergård. 31. juli 1933

vil glæde mig at se Dem igen


31. Juli 33.
Lindersvold Skovridergård
pr. Faxe.

Kære Frk. Holt!

Inden jeg bryder op herfra, hvor jeg i nogen Tid har været i Pleje, sender jeg Dem en Hilsen og en Tak for de venlige Linjer til min Fødselsdag1. Det glædede mig at høre fra Dem, som jeg selv burde have skrevet til for længe siden. Jeg så' jo i Aviserne, at De havde mistet Deres Far2. Nu kom De mig i Forkøbet, fordi der hos mig stadig bliver længere mellem Tanke og 2 Handling. Men tænkt meget på Dem har jeg i denne Tid, der sikkert ikke har været let for Dem at komme igennem. De antydede en Gang for mig, at Forståelsen mellem Deres Far og Dem på visse Punkter kunde briste, og da er Adskillelsen dobbelt svær.

Jeg vil altid være glad ved at høre fra Dem, og dersom De kan finde Dem i at tale med en døv Mand, da vil det også glæde mig meget at se Dem igen. Mine bedste Ønsker for Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] brev ikke bevaret. tilbage
[2] Far: Christen Jensen Holt, født 1866, døde pludseligt 9.7.1933 af en hjerneblødning. Han havde siden 1900 været sognepræst ved Nazarethkirken i Ryesgade i København. tilbage