Henrik Pontoppidan til Inger Holt
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 31. oktober 1931

har ofte tænkt på Dem


31 Oktb 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Frk. Inger Holt!

Allerførst min Lykønskning i Anledning af Tilendebringelsen af Deres store Eksamensopgave. Om De også er gået til Udarbejdelsen med Forhånds-Interesse, så har den sikkert mangen Gang voldt Dem Hovedbrud. At skulle gøre Rede for en Livsopfattelse, der ingen Steder findes direkte udtalt, vil altid være vanskeligt; hvor meget mere da ikke i et Tilfælde som dette, hvor det drejer sig om en Anskuelse, der gennem et langt Liv naturligt har forandret sig ikke så lidt, selv om Grundsynet fra først til sidst er forbleven det samme.

Mens De har arbejdet og været flittig, har jeg i mere end et halvt År været sengeliggende på Grund af et Benbrud, og endnu har jeg ikke så mange Kræfter, at De kan have noget Udbytte af en Samtale med mig om Deres Arbejde. I Stedet for sender jeg Dem hermed nogle Uddrag af en uudgivet Dagbog med små Iagttagelser og Betragtninger, 2 også af religiøs Natur, som måske vil kunne tjene Dem som Korrektiv, da jeg her udtaler mig mere ligefrem end det lader sig gøre i Romaner og Noveller. Jeg sender kun, hvad jeg i disse Dagbogs-Notater har fundet af Bemærkninger, der berører kirkelige Emner, idet jeg antager, at det må være dem, der væsenlig har Interesse for Dem i dette Tilfælde.

Selv vil jeg naturligvis være glad ved at blive bekendt med det Afsnit af Deres Afhandling, som De så venligt har tilbudt at sende mig til Gennemlæsning. Og for Resten håber jeg inden altfor længe at kunne blive i Stand til at fortsætte vor Samtale fra for et År siden. Jeg har så langt fra glemt den, at jeg ofte har tænkt på Dem og spurgt mig selv, hvorledes det vel gik Dem med Deres vanskelige Opgave.

De venligste Hilsner!

Deres forbundne
H. Pontoppidan

De 21 Manuskriptsider sender De mig jo nok tilbage sammen med Deres egne.