Henrik Pontoppidan til Inger Holt
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 8. september 1930

ikke Bussemand


8 Septb 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Frk. stud. mag. Inger Holt!

Jeg har været Patient i flere Uger, har endnu vanskeligt ved at tale, så jeg tvivler om, at De vil kunne få stort Udbytte af en Samtale. Men gælder det kun nogle bestemte Oplysninger til Brug for Deres Arbejde, da skal De være velkommen f.Eks. i Overmorgen (Onsdag) Klk 3, dersom den Tid passer Dem. Jeg bor 3 Minutters Gang fra Ordrup Station, og De bor jo i Nærheden af Østerbro Station, så De kommer let og hurtigt herud. 2 Der går Tog fra Østerbro 253, og det er her 310. De kan også godt komme en anden Dag, når jeg blot får en Meddelelse derom i Forvejen. Men hører jeg ikke fra Dem, venter jeg Dem på Onsdag.

Med Forsikringen om, at jeg ikke er den Bussemand, som så mange har villet gøre mig til, er jeg

Deres
H. Pontoppidan