Henrik Pontoppidan til Harald Høffding
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 24. oktober 1921

en af mine mest vellykkede


24.10.21.
Overg. n. V. 15
C.

Kære Hr. Professor Høffding!

Jeg kan ikke lade være med at benytte vort tilfældige Sporvogns-Møde i Dag som Anledning til at sende Dem medfølgende gamle Bog1, som just i disse Dage er udkommen i ny Udgave. Jeg veed godt, at den Slags Tilsendelser i de fleste Tilfælde blot er til Ulejlighed. Man vil jo, som rimeligt er, helst selv vælge sin Lektyre og ønsker ikke at få den påtvungen. Men De glædede mig i sin Tid med at sige, at De havde læst "De Dødes Rige" med Interesse, og jeg tør derfor måske 2 håbe, at også denne lille Bog kan underholde Dem. Jeg anser den selv for en af mine mest vellykkede. Dens Satire kan synes ilde anbragt overfor et Folk, der som det danske har Ord for at have en sund Forkærlighed for den gyldne Middelvej. Men fra den unge Grundtvigs sværmeriske Dommedagstoner til Drachmanns ukonfirmerede Fandenivoldskhed går jo i Virkeligheden en Smertensvej fra den ene Yderlighed til den anden. (Søren Kierkegård, Paludan-Müller og disses Modsætning Georg Brandes). For Mellemtonerne har vi som oftest netop manglet Gehør. "Den gode Borger" har i det sidste Århundredes Literatur næsten kun været en Genstand for vor√ Spot.

Jeg beder Dem, Hr. Professor, modtage 3 denne Bog som et ringe Tegn på min store Taknemlighed og Hengivenhed.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: Højsang. Af Magister Globs Papirer, 2. udg. oktober 1921. tilbage