Henrik Pontoppidan til Heinrich Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårdsallé 6. 21. november 1898

Marstrand-Udstillingen

21/11 98. Bakkegårdsallé 6.

Kære Hr. Hirschsprung.

Desværre er jeg imorgen forhindret i at følge Deres venlige Indbydelse til en Promenade på Marstrand-Udstillingen. Jeg skal nemlig følge mine Børn ud på Landet og tager afsted allerede om Morgenen med 7-Toget.

Men Tak, fordi De tænkte på mig. Kommer jeg til Ro, inden Udstillingen lukkes, melder jeg mig en Dag hos Dem ved et telefonisk Bud.

Med en ærbødig Hilsen til Fruen og Dem selv fra os bægge her

Deres hengivne
H. Pontoppidan.