Henrik Pontoppidan til Heinrich Hirschsprung
Sendt fra Sæby. 5. juli 1902

Hirschsprungs udstilling

5t Juli 1902 p.t. Sæby.

Hr. Fabrikant Hirschsprung!

Mange Tak for Deres elskværdige Indbydelse til at overvære Åbningen af Deres Udstilling1 forleden; desværre var jeg ude af Stand til at benytte mig af den, idet jeg befandt mig på Rejse den Dag. Det var min Hensigt, da jeg for en halv Snes Dage siden var i Kbhvn, at tage ud til Skodsborg for at hilse på Dem og Deres Frue; men just som jeg vilde tage afsted, fik jeg Underretning, at min lille Datter, som f. T. ligger på St. Josefs Hospital, var bleven dårligere, og jeg foretrak så at opsætte Visiten til en anden Gang.

Jeg beder nu Dem og Deres Frue at 2 modtage denne Hilsen med Tak både fra min Kone og

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Udstilling: åbnede 1. juli på Charlottenborg af Hirschsprungs Samling, i anledning af hans gavebrev dateret denne dato til den danske stat. tilbage