Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 8. september 1906

Leopolds Lune

Hillerød.
8d Septb. 1906

Kære Hirschsprung!

Leopolds Bog1 har moret mig, og jeg kan ikke tro andet, end at den også vil kunne more andre, i hvert Fald Folk med en Smule literaturhistorisk Viden. Hans pudsige Lune får mange Steder i Bogen et lykkeligt Udtryk. Jeg må tilstå, af alle Leopolds Bøger er denne vistnok den, jeg har haft mest Glæde af. –

Jeg har fået tilsendt Prøvesider fra Forlaget og returneret dem, så jeg håber, der nu bliver taget fat på Sætningen af "Asgårdsrejen", og helst med 2 Kraft. Jeg vilde, om muligt, gerne have Bogen udsat2 midt i næste Uge, da jeg ikke er sikker på at kunne være tilrede med Korrekturlæsning udover dette Tidspunkt.

God Bedring med Benet! Jeg håber at træffe Dem ganske rask, når jeg næste Gang gæster "Egebæksro".

En venlig Hilsen til Familjen fra min Kone og

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: formentlig Svend Leopold: Goethes Kat, Schubothe 1906. tilbage
[2] udsat: af udsætte i bet. afslutte sætningen af bogen (ODS, udsætte, 11.2). tilbage