Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 4. september 1906

Lyst til at få mig frem på Brædderne

Hillerød
4d Septb. 1906

Kære Hirschsprung!

Nu skulde Trykningen jo gerne begynde. Jeg har gennemset de to første Akter og sender dem her. Tredje (og sidste) Akt skal følge hurtigt efter. Jeg tror, mit Arbejde kan tåle at blive smukt trykt, med anselige Typer og på godt (uglittet) Papir. I den sidste Udgave af "Fra Hytterne" (trykt hos Langkjær) finder jeg en Skrift, der vistnok vilde passe1. Når Tryksiden kommer til at svare til Manuskriptsiden, vil Bogen blive på 10 Ark. Det er ikke nødvendigt, at jeg får nogen Prøveside herud, så Sætningen kan gerne – og må helst – begynde straks. Hvad Oplagets Størrelse angår, så kan det jo blive 2 fastsat, når vi tales ved. Men da det kun drejer sig om et ringe Antal Ark, kan Satsen vel blive stående – for et√ eventuelt nyt Oplags Skyld. Lad os begynde beskedent2.

Tak for Deres sidste, venlige Brev. Vi havde jo haft i Sinde at se ud til Egebæksro idag i Håbet om at træffe også Dem der; men – som de måske veed√ – vilde Deres Forældre hellere se os en anden Dag. Nu kommer vi, såsnart vi kan.

Måske er De allerede i Byen. Jeg sender i hvert Fald dette til Forretningen, hvor det jo alene hører hjemme. Jeg har (mellem os sagt) haft en fornyet Henvendelse – ganske privat – fra den Teatermand, jeg sidst skrev om. Men derom mere, når vi sees. Også fra Provinsen har jeg haft Forespørgsel. Der synes da altså at være nogen Lyst til at få mig frem på 3 Brædderne.

Mange Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Alle tre ønsker blev opfyldt. tilbage
[2] beskedent: Asgaardsrejen blev trykt i 1500 ekspl. tilbage