Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Rørvig. 1. august 1906

tropiske Dage

1st Avg. 1906. Rørvig
Nykøbing Sj

Kære Hirschsprung!

Tak for Brev, Flip, Avis, Penge o.s.v. Men især Tak for Deres Besøg. Skade kun, at det var så kort. Vi har, siden De rejste, haft en Række tropiske Dage, ret egnede til at ligge og drive i ude i "Højsande". I København har der næppe været rart.

Nu kender De af Selvsyn Forholdene her, og det skulde være os kært, om de ikke har virket afskrækkende på Dem. Vi havde megen Glæde af at se Dem hos os, og skulde De få Lyst til at gøre Besøget om, 2 skal vi nok skaffe en Seng.

Hils ude på Egebæksro, og vær selv på det bedste hilset af os alle.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.