Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 2. juli 1906

giftigt Insektstik

Hillerød.
2d Juli 1906

Kære Hirschsprung!

Jeg skriver Dem disse Linjer til fra Sengen. Siden vi idag for 8 Dage siden såes, har jeg været Patient. Allerede den Dag, De var her, befandt jeg mig ikke helt vel, og nu ligger jeg med Omslag om Nakken og venter på, at en hæslig Byld – Resultatet af et giftigt Insektstik – skal modnes til Doktorens Kniv. Vi skulde jo have rejst nu på Lørdag, men det bliver der jo ikke noget af, da jeg stadig har en hel Del Feber.

Jeg ærgrer mig på mange Måder og af mange Grunde over dette dumme Ulykkestilfælde, som jeg – skønt ulykkesforsikret 2 – end ikke kan slå Mønt af. Jeg har slet ingen Lyst til at ligge på den dovne Side. Jeg længes tværtimod efter at få mit Skuespil afleveret og trykt. De vil nok synes om det, – trods Formen.

Mon vi skal ses i Rørvig? Når vi kommer derover – det ske snarest – vil vi se Forholdene an. Måske bliver det muligt at finde et Gæsteværelse. Vi håber det. Jeg veed, min Kone har talt til Dem om det og har forberedt Dem på, hvor primitive Forholdene er derovre, sammenlignet med dem i Espergjærde.

Jeg har på Fornemmelsen, at det i den nærmeste Fremtid er Deres Moders Fødselsdag. Er det ikke den 6t Juli1? Jeg vilde være Dem taknemlig for at Par Ord derom. Jeg kan altså ikke personlig lykønske hende; men en Hilsen kan jeg dog sende.

Tak for Brev og Penge, men især for de venlige Følelser, De bibeholder for os.

Mange Hilsner herfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] 6t Juli: Pauline Hirschsprung var født 9.7.1845. tilbage