Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 1. juni 1906

se Charlottenborgudstillingen

Hillerød.
1st Juni 06.1

Kære Hirschsprung!

Tak for den venlige Hilsen idag og for den kærkomne Pengeforsendelsex). Jeg har ganske rigtig ikke været i Byen, siden vi såes2; men imorgen kommer jeg nok til at tage derind et Par Timer for at se Charlottenborgudstillingen, inden den lukkes. – "Fra Færø"3 har jeg nu læst, og det med megen Fornøjelse; navnlig den sidste og den næstførste Skildring røber efter min Mening utvivlsom digterisk Begavelse. Fru Bramsens Bog4 har jeg derimod ikke kunnet afvinde synderlig Interesse, – men det siger jo intet. Jeg har nu engang min egen Smag, som næppe deles af mange.

Min Kone er stadig ikke rigtig kvik; det er Grunden til, at hun endnu ikke har været på "Egebæksro". Af samme Grund kommer vi til at leve stille i Pinsen. Jeg tror nok, hun har overanstrengt sig lidt√ med Husgerningen nu, da vi har mindre Hjælp.

Vil De bringe Deres Forældre en hjertelig Hilsen fra os begge. Modtag også selv oprigtigt Håndtryk.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

x) 400 Kr (er Fire Hundrede Kr)

 
[1] Korrespondancekort adresseret til "Hr. Forlagsboghdl Hirschsprung / Silkegade / København K". Poststemplet "Frederiksborg 1.6.06" og "Kjøbenhavn K. 1 OMB 2.6.06". tilbage
[2] siden vi sås: her er forklaringen på brev-pausen: de har mødtes efter HPs hjemkomst fra Italien. tilbage
[3] Fra Færø: Fire Fortællinger, debutbog af Carl Sørensen (1875- ) der udkom hos Schubothe i 1906. tilbage
[4] Bog: formentlig Karen Bramson: Doktor Morel, der udkom hos Schubothe i 1906. tilbage