Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 2. november 1905

Hjortø skal nok erobre Hjerterne

Hillerød
d. 2d. Novb. 1905

Kære Hirschsprung!

Jeg har nu læst den Fortælling, De sendte mig1 – og som så ofte er jeg i Forlegenhed med, hvad jeg skal dømme om den. Jeg vilde overdrive, dersom jeg sagde, at den havde gjort noget stærkt Indtryk på mig, men på den anden Side har jeg ikke været uinteresseret. Dens Stil eller Maner er mig fremmed og virker ikke behagelig på mig; men alligevel ser jeg godt, at der hist og her er Poesi i den, og i hvert Tilfælde er Bogen så ejendommelig, jeg mener så typisk, for vor Tid, både ved sit Emnevalg og ved Fremstillingsmåden, at jeg, da den til med er så lille, vil anbefale Dem at trykke den.

Det gør mig ondt at høre, at Hjortøs 2 Bog2 ikke vinder den Opmærksomhed blandt Publikum, den i så høj Grad fortjener. Men når De henstiller til mig at slå til Lyd for den i "Politikens" Kronik, så vil jeg ikke kunne gøre det alene af den Grund, at Bogen jo allerede er omtalt der, og det endda med fin og god Forståelse både√ af dens store og gode og af dens svage Sider. Desuden, jeg er nu som før ganske overbevist om, at Hjortø nok skal vide at erobre Hjerterne herhjemme uden fremmed Bistand. Han har allerede rundt om mange hengivne Venner og varme Beundrere7 og netop blandt dem, hvis Dom om kortere eller længere Tid vil blive de manges.

Jeg sender hermed et Par Småbøger af gammel Årgang3 som Tak for de mange nye, hvormed De har beriget mig. En tredje sådan "lille Roman" vil komme inden Jul, nemlig "Livets Kilde"4 eller, som den er omdøbt "Borgmester Hoeck og hans Hustru"5, idet det har√ viste sig, at den første Titel allerede var anvendt af en, forresten ikke meget kendt Forfatter, 3 Agerskov6, tror jeg.

Endelig har jeg at sige Tak for modtagne Penge og for Besøget forleden. Vi er altid glade for at se Dem.

Med venlige Hilsner herfra.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fortælling: har (endnu) ikke kunnet identificeres. tilbage
[2] Hjortøs Bog: To Verdener (1905). tilbage
[3] et Par Smaabøger: Der må være tale om Nattevagt og Den gamle Adam, begge udsendt 1.11. af Gyldendal under fællesmærket: "Smaa Romaner". tilbage
[4] Livets Kilde: som sådan trykt i Politikens Julenummer 25.12.1902 (PCA 271). tilbage
[5] Borgmester Hoeck og hans Hustru: Har det oprindelig været HPs mening at der skulle et "hans" med i titlen, og hvem har i så fald lavet det om? Den nye titel blev kilde til utallige fejl i litteraturhistorien. tilbage
[6] Agerskov: Kaj Michael Agerskov (1870-1933): Livets Kilde. Fortælling (1897), 343 s. tilbage
[7] Beundrere: rette fra "Beundrede". tilbage